Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2017


การวิ่งแข่งขันซัมซุง กาแล็กซี่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 งานแข่งขันที่เฟ้นหาสุดยอดนักวิ่งและยุวชนนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตรในประเทศไทย ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการแข่งขันตามคู่มือ "มาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย" และ รับรองการแข่งขันโดย "สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ดูผลการแข่ง

ดูรูปของคุณ

ข้อมูลการแข่ง


วันที่ รายการ เวลา สถานที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 – 1 มีนาคม 2560 รับสมัคร (ทางออนไลน์เท่านั้น) - ลงทะเบียนสมัคร
27 พฤษภาคม 2560 โซนนิทรรศการ (Expo) เปิดทำการ 10.00-21.00 น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
28 พฤษภาคม 2560 เปิดสถานที่เข้าสู่พื้นที่การแข่งขัน 04.00 สนามศุภชลาศัย
28 พฤษภาคม 2560 ปล่อยตัวนักกีฬา 10K 05.30 สนามศุภชลาศัย
28 พฤษภาคม 2560 พิธีมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขัน 08.00 สนามศุภชลาศัย
28 พฤษภาคม 2560 จบการเเข่งขัน 09.00 ภายในสนามศุภชลาศัย
racekit

วันที่นักกีฬามารับอุปกรณ์การแข่งขัน หรือที่เรียกว่า Race Kit ซึ่งจะประกอบไปด้วย หมายเลขวิ่งประจำตัว หรือหมายเลข BIB เสื้อวิ่งแข่งขัน และถุงใส่อุปกรณ์

งานกิจกรรม Race Expo ที่จัดขึ้นมีจะทั้งการกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดยพิธีกรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจากบริษัทกีฬาชั้นนำต่างๆ ให้นักวิ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง อย่างเช่น เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น

การรับ Race kit (การรับ BIB)

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560

เวลา 10.00-21.00 น

สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด

หลักฐานการรับ Race Kit (Collection of Race Kit)

นักกีฬาสามารถแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อรับ Race Kit

1. Email ยืนยันการลงทะเบียน

2. ข้อความโทรศัพท์ที่ส่งโดยผู้จัด

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

10 km : 2 ชั่วโมง

1. เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด "Gun time" เป็นหลัก

2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักวิ่งจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ

จำนวนเปิดรับ

นักกีฬาระยะ 10Km รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 คน

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

1.1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง

1.2. การบันทึกเวลา เงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น

1.3 เปิดรับทุกสัญชาติ

การบันทึกเวลาแข่งขัน เงินรางวัลและถ้วยรางวัล

เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

ค่าลงสมัคร

10Km : 500 บาท

กำหนดเวลาตัดสิทธิ์

1. กติกาการแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ดำเนินการตามคู่มือ “มาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย” ถูกต้องตามหลัก กติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF) และคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด

2. การแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร

 • ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
 • การแข่งขันชิงถ้วยเงินรางวัล ตลอดจนการบันทึกเวลาอย่างเป็นทางการ จะเปิดรับเฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น

3. การลงทะเบียนแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ต้องใช้ชื่อนามสกุล ถูกต้องตรงตามบัตรประชาขนและทะเบียนบ้าน

4. การแสดงตน นักวิ่งแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตรต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียนบน เวบไซด์ www.10kthailandchampionship.com และต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ

5. การจัดเวลา การแข่งขันแบบรุ่นประชาชนทั่วไป (Overall) จะใช้เวลา “Gun Time” ในการชี้วัดผลแพ้ชนะอย่างเป็นทางการ

6. การปล่อยตัว นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา

7. ระหว่างการวิ่งแข่งขัน

 • นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน
 • กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที

8. การรับรางวัล

 • นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว ณ จุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที
 • หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลื่อนลำดับให้บุคคลถัดไปแทน
 • การแสดงตนเข้ารับรางวัล จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB แสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และเพื่อความโปร่งใสผู้ชนะควรนำหลักฐานแสดงสัญชาติไทย อย่างเข่น สูติบัตรมาแสดงด้วย

9. การประท้วง การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย

10. การเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนชื่อผู้ลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียนในชิพ

รุ่นอายุการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร

ชาย หญิง
13-15 13-15
16-19 16-19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49
50-59 50-59
60+ 60+

*หมายเหตุ การแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร ผู้สมัครจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอายุอัตโนมัติ และการนับอายุใช้หลักการเดียวคือ ปี 2560 – ปีอายุเกิด

กติกาของงาน

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้:

1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย

2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร

3. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

a. ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

b. การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

c. การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

4. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน

5. นักวิ่งต้องมาถึงบริเวณงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนปล่อยตัว ประตูบริเวณจุดปล่อยตัวจะปิดก่อนเวลาปล่อยตัว 15 นาทีสำหรับการแข่งขันแต่ละระยะ

6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์

9. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้

กติกาการแข่งขัน

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

1. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร

2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

4. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย

5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

6. กำหนดเวลาวิ่งคือ คือ 10 กิโลเมตร ภายใน 2 ชัวโมง โดยมีจุดตัดตัว ที่ กิโลเมตรที่ 4 ในเวลา 6:18 น. และกิโลเมตรที่ 7 ในเวลา 6:54 น. นักวิ่งที่มาถึงจุดตัดตัวหลังเวลานี้ จะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ

7. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน

8. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น

9. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

10. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

11. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

12. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

13. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

14. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ชิปในการจับเวลาและตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)

15. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมารายงานตัวเพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลา 30 นาที มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

16. นักวิ่งที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนการสมัครอย่างเป็นทางการเท่านั้น

17. การประท้วงผู้ที่ได้รับรางวัล ให้ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการภายในเวลา 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 3,000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด

18. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

19. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด

กติกาการสมัคร

ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร นอกจากนี้ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับสมัครในการแข่งขันครั้งต่อๆ ไปด้วย

1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

2. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

3. ผู้สมัครต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยนับจากปีที่แข่งขัน ลบ ปีเกิด (เช่น ปี 2017 – 2000 = 17 ปี)

4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนแปลงการสมัคร และไม่คืนเงินค่าสมัคร

5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลแจ้งขํอมูล ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง

7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน

8. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องชำระเงินค่าสมัครให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

9. ผู้สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในปีถัดไป นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

10. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

11. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

12. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ

สำหรับผู้มีสัญชาติไทย

ถ้วยรางวัล

1. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประเภททั่วไป (Overall) ลำดับที่ 1, 2, 3 ชาย และหญิง

2. ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศประเภทรุ่นอายุ (Age Group) ลำดับที่ 1, 2, 3 ชาย และหญิง

ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้ว จะไม่ได้รับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุอีก

เงินรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก (Top100) ชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัล ดังนี้

ลำดับที่ เงินรางวัล (บาท)
1 100,000*
2 30,000*
3 10,000*
4-20 3,000*
21-40 2,500*
41-60 2,000*
61-80 1,500*
81-100 1,000*

รางวัลเงินสดจะต้องถูกหักภาษี หัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย

ของรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก (Top100) ชายและหญิง จะได้รับของรางวัล เป็นหมวก (Visor) ปักอันดับที่

สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

ของรางวัล

ผู้เข้าเส้นชัย 3 คนแรกประเภททั่วไป (Overall) ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลพิเศษจาก SAMSUNG

จุดปล่อยตัวอยู่บริเวณถนนด้านข้างฝั่งตะวันตกของสนามศุภชลาศัย – ประตูนิมิบุตร – ถนนพระรามที่ 1 – ถนนบรรทัดทอง – ถนนพระรามที่ 4 – วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ –วกกลับเข้าสู่พระราม 4 อีกครั้ง – เลี้ยวซ้ายแยกวิทยุ –ถนนวิทยุ- เลี้ยวซ้ายสู่ถนนเพลินจิต –แยกราชประสงค์ – แยกปทุมวัน – เข้าเส้นชัยในสนามศุภชลาศัย

ที่พัก/ที่จอดรถ


โรงแรมที่พักใกล้กับสนามแข่งขันที่แนะนำ

1.SIAM@SIAM DESIGN HOTEL BANGKOK ระดับ 4 ดาว (0.2 km จากสนามศุภชลาศัย)

ห้อง LEISURE CLASS ROOM ราคา 4000-4500 บาท/คืน)

ห้องมาตรฐาน เตียงแฝด (Standard Twin) ราคา 2500-3000 บาท/คืน

3.Lub d - Bangkok Siam ระดับ 3 ดาว (0.4 km จากสนามศุภชลาศัย)

 • 4-Bed Ladies Dorm ราคา 700 บาท /คน/คืน
 • 4-Bed Mixed Dorm ราคา 700 บาท /คน/คืน
 • Deluxe Twin ราคา 2000บาท/คืน
 • Junior King ราคา 1700บาท/คืน

4.Wendy House ระดับ 3 ดาว (0.6 km จากสนามศุภชลาศัย)

 • 1. Single bed room 1,100 Baht
 • 2. Double bed room 1,380 Baht
 • 3. Twin bed room 1,490 Baht
 • 4. Triple room 1,650 Baht

5. Cubic Bangkok Hostel ระดับ 2 ดาว (0.3 km จากสนามศุภชลาศัย)

 • Bunk Bed in 4 MIX ราคา 500 บาท /คน/คืน
 • Bunk Bed in 6 MIX ราคา 450 บาท /คน/คืน
 • Private Twin Bed for 2 ราคา 1200 บาท/คืน
 • Superior Private for 4 ราคา 2200 บาท/คืน

6. Holiday Inn Bangkok ระดับ 4 ดาว (0.4 km จากสนามศุภชลาศัย)

 • STANDARD ROOM ราคา 3500 บาท/คืน

7. LiT BANGKOK Hotel & Residence ระดับ 5 ดาว (0.5 km จากสนามศุภชลาศัย)

 • Extra Radiance Double or Twin Room ราคา 7000++ บาท/คืน

8. เชาว์ โฮสเทล ระดับ 2 ดาว

 • ห้องเตียงใหญ่/แฝด พร้อมห้องน้ำส่วนตัว ราคา 2000 บาท /คืน
 • เตียงเดี่ยวในห้องพักรวมชาย / หญิง ราคา 600 บาท /คน/คืน

นักวิ่งสามารถเดินทางมายัง- เเละสนามศุภชลาศัย ได้โดยใช้บริการรถไฟฟ้า “บีทีเอส” ลงป้าย “สนามกีฬาเเห่งชาติ” หรือจะนั่งรถเมล์สาย 204 ลงตรงหน้าป้ายสนามศุภชลาศัย สายรถเมล์ใกล้เคียง อาทิเช่น รถเมล์สาย 29, 34, 36, 172, 542 ฯลฯ ให้ลงป้ายมาบุญครอง แล้วเดินขึ้นมายังเเยกปทุมวันแล้วเลี้ยวซ้าย

สินค้า


ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

ด้านหน้า

ด้านข้าง

ด้านหลัง

หมวก Visor ราคา 650 บาท
อาวุธสำคัญสำหรับการวิ่ง ไม่ว่าจะใช้ฝึกวิ่งในชีวิตประจำวันหรือใช้ร่วมงานแข่งขันต่างๆ หมวก Visor 10K ออกแบบมาเพื่อ ปกป้องดวงตาจากแสงอาทิตย์ เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ช่วยการระบายอากาศ น้ำหนักเบาใส่สบาย วัสดุในการผลิตรูปแบบเดียวกับหมวกในงานแข่งขันระดับโลก และเพื่อให้ 10K Visor เป็นอาวุธคู่กายคุณ เราจะสลักชื่อนักวิ่งเพียง 1 เดียวให้กับคุณ
หมวก Cap ราคา 360 บาท
บอกให้โลกได้รับรู้ว่าการวิ่งคือ Passion ของคุณด้วยหมวก 10K ออกแบบโดยคำนึงถึงการผสมไลฟ์สไตล์ระหว่าง Hiphop และ Athletic แถมพิเศษสุดด้วยการสลักลงชื่อนักวิ่งเพียงหนึ่งเดียว 10K Cap คือหมวกของคุณหนึ่งเดียวในโลก ใส่แล้วอินเทรนสุดๆ
ผ้า Buff จากสเปน ราคา 850 บาท
ทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันศรีษะและคอจาก แสง ลมและอากาศหนาวเย็นได้ นี้คือจุดเริ่มต้องของ Buff โดยลุง Joan Rojas สิงห์นักบิดและผู้ก่อตั้ง Buff พยายามค้นหาวิธีป้องปกและรักษาอุณหภูมิของร่างกายแต่ขณะเดียวกันต้องดูเท่สไตล์ Biker นับจากวันนั้น Buff ก็ได้ถูกใช้แพร่หลาย สู่วงการ outdoor ทั้งกิจกรรมเดินป่า ไต่เขา ออกกำลังกาย เป็นเสมือนมีดสวิส ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ คุณสมบัติ ทำจาก 100% Polyester Microfibre สามารถรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายและระบายอากาศได้ดี สัมผัสนุ่มสบายตัว มีความยืดหยุ่นสูง สีสันสดใส ป้องกันแสงแดด UV ลมและอากาศหนาว น้ำหนัก 35g/1.2 oz ขนาด 52cm x 24.5cm /20.5 inches x 9.6 inches
ผ้าเช็ดตัว ยี่ห้อ Bubel จากสเปน ราคา 990 บาท
ปฎิวัติผ้าเช็ดตัวแบบเดิมๆ ด้วยผ้าเช็ดตัวชนิดใหม่ Bubel, the high performance towel เนื้อผ้าแบบ Nanofiber คุณสมบัติพิเศษ ดูดซับน้ำได้ดี 4 เท่า ใช้แล้วเเห้งเร็วเพียงไม่กี่วินาทีที่เช็ดตัว ด้วยเทคโนโลยีขนาด nanofiber ทำให้มีความสามารถในการต้านเเบคทีเรีย ตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ ตัวเนื้อผ้าแห้งเองภายใน 15 นาที และความ “เบา” ทำให้ง่ายต่อการพกพา..ขาเดินป่า ไต่เขา นักท่องเที่ยว นักกีฬา ที่สำคัญสามารถนำมาเป็นพร๊อพถ่ายรูปได้ด้วย ทุกผืนผลิตในประเทศสเปน คุณสมบัติทั่วไป
 • Ultra-absorbent ดูดน้ำได้มากกว่า 400% กว่าผ้าเช็ดตัวธรรมดา
 • Ultrafast drying ผ้าเเห้งเร็ว ภายใน 15 นาที
 • น้ำหนักเบา พักเก็บเเล้วมีขนาดเล็ก
 • ไม่มีกลิ่นและยับยั้งเเบคทีเรีย
 • ขั้นตอนการผลิตเป็นเเบบ Eco friendly – no PVC, no solvents และรีไซเคิลได้ 100%
 • สีไม่จาง
 • ขนาดไซด์ compact 95*54 cm

จัดการโดย


Copyright 2017. All Right Reserved